Günümüzde çok hızla gelişen sanayi toplumunun ayrılmaz bir parçası ve önemli bir yatırım kalemi olan taşıt araçlarının kalbi sayılan motorlar çalışma koşullarına bağlı olarak aşınırlar ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkar.
Motor yenileme çalışarak aşınmış bir motorun araç üretici firma spesifikasyonlarına uymayan parçalarının yenilenerek tekrar çalışmaya hazır hale getirilmesidir.

Motor yenileme bir yetkili servisinin dışarıya taşara ettiği maliyet yükü ve riski en yüksek işlemdir.

Ülkemizde sayıları 1200’e yaklaşan motor ve silindir kapağı yenileme firmaları arasında makine parkı eksiksiz olan ve revizyon metodlarını bilinçli şekilde uygulayan firma sayısı çok azdır. Motor yenileme firmaları için ‘uygulanması zorunlu’ standartların bulunmaması ve yeni nesil motorların revizyonunda daha hassas toleransların gerekmesi kontrolsüz motor revizyonları ve arıza tekrarları ile sonuçlanmaktadır.

* Motor yenileme firmalarının büyük çoğunluğu gerekli ekipmana sahip değildir. Bir başka deyişle birçok motor yenileme firması kendisine gelen motorun belirli parçalarını başka firmalara yönlendirmekte veya eksik revizyon yapmaktadır.

* Kalibre edilmiş ekipman kullanan motor yenileme firmalarının oranı çok düşüktür. Bir başka deyişle yapılan ölçümlerin büyük çoğunluğunun doğruluğu şüphe taşımaktadır.

* Yaklaşık 10.000 kişi çalışan sektörde üretici firmalardan eğitim alan motor yenileme firması sayısı çok azdır. Yeni üretilen motorların teknik değerleri ve yeni revizyon motorları hiçbir şekilde motor yenileme firmalarına ulaşmamaktadır.

Bu durum yetkili servislerde gerçekleşen motor yenileme işlemlerinde bilinçsizlik, düşük kalite ve kontrolsüz motor revizyonları ile sonuçlanmaktadır.

Yetkili servislerde yaşanan motor revizyon problemleri para ve zaman kaybına, üretici firmanın imajının zedelenmesine, müşteri memnuniyetsizliğine ve müşteri kaybına neden olmaktadır.

İçten yanmalı motorlarda motorun hareketli parçaları birbirlerine sürterek zamanla aşınırlar. Bir süre sonra parçalar arasında yağ filminin muntazam oluşmaması, kompresyon kaçaklarının artması ve yağın yakıta aşırı miktarda karışarak yanması sonucu motor başlangıçta göstermiş olduğu performanstan uzaklaşır ve motorda güç düşmesi gözlenir.

Rektifiye (daha doğrusu motor yenileme) esnasında motorun aşınmış parçaları orjinal fabrika üretimi değerleri doğrultusunda yenilenerek motor çalışmaya hazır hale getirilir.