Kapak Revizyonu NEWEN GII otomatik kapak yuva işleme tezgahı ile yapılmaktadır.

Bu makinada tek elmas uç ile üç açılı kesim yapılarak hassas subap basma yüzeyi elde edilmektedir.Bundan dolayı kalite ve zaman avantajı sağlanmaktadır.

Motorun düşük kompresyonda çalışması; sıkışmış, yanmış, kaçıran ya da sızdıran subaplar kompresyon kaçmasına neden olur. Zamanla çalışmaktan ve ısınmadan dolayı deformasyona uğramış subap ve subap yuvalarının taşlanarak veya yerine subap bagası çakılarak yenileme yapma işlemidir.